KKP Dime บริษัทในเครือเกียรตินาคินภัทร
    หน้าแรก
    ลงทุน
ไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

Dime! Save

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3% ต่อปี จากธนาคารเกียรตินาคินภัทร ฝากหรือโอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3%

รับดอกเบี้ยสูงกว่าใครตั้งแต่บาทแรก
คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท

3.00%

ส่วนที่เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

1.50%

ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท

0.50%
บัญชีเงินฝากนี้มีการคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามตารางอัตราดอกเบี้ยที่แสดงข้างต้น ศึกษาวิธีคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ด้านล่าง
*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรกำหนด
animation background
Save Cash Image

ฝากหรือโอนเมื่อไหร่ก็ได้

ไม่มีขั้นต่ำ

ทำรายการฝากเงินหรือโอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ไม่ต้องฝากประจำ ไม่มีขั้นต่ำการฝากเงินหรือโอนเงิน และยังได้อัตราดอกเบี้ยตามเดิม

animation background
Save Meme Image

แต่งสลิปให้สนุก

ไม่ซ้ำใคร

เติมสีสันให้การโอนเงินของคุณ เพียงตกแต่งสลิปให้สนุกไม่ซ้ำใคร ก่อนส่งให้เพื่อน